Uw mening telt

Medisch Centrum de Poort vindt het belangrijk dat u tevreden bent over de zorg die u krijgt.
Is er een voorval waarbij u het gevoel heeft dat u niet naar verwachting geholpen bent,
dan vernemen wij dit graag. Vaak is het goed hierover een gesprek te hebben,
elke klacht wordt in onze organisatie serieus genomen.


U kunt voor al u opmerkingen en klachten terecht bij onze praktijkmanager, mevrouw J. Suijkerbuijk,
klachten@mc-depoort.nl of tel nr. 0164-213399.
Zij neemt uw klacht in behandeling, bemiddeld tussen u en betreffende huisarts of medewerker, er
wordt een rapport geschreven van de bevindingen en waar nodig verbeteracties uitgezet.

Komt u er met ons desondanks niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke
en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing
van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen en kiest geen partij
en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Als u er met uw huisarts én met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak
over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat
voltallig uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen.
De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u lezen op de website:

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg – SKGE