Telefoongesprekken

Opnemen van telefoongesprekken

Alle gesprekken van mensen die bellen met Medisch Centrum de Poort worden automatisch opgenomen en gedurende een maand opgeslagen. De opnames geschieden vanaf het moment dat door de praktijk de telefoon wordt opgenomen tot het moment dat de verbinding met de assistente of de dokter wordt verbroken.

Het doel van deze opnames zijn:

  • Gesprekken tussen patiënt en medewerker te kunnen evalueren in het kader van de kwaliteitsbewaking.
  • Door het opnemen van gesprekken zijn er mogelijkheden om de kwaliteit van de telefonische communicatie te controleren en zo nodig te verbeteren.
  • Bij eventuele klachten van patiënten kan het gesprek worden gebruikt als informatiebron.

Voor het opnemen van telefoongesprekken zijn zowel wettelijk als intern bij Medisch Centrum de Poort een aantal strikte regels gekoppeld, waarbij de privacy van de patient in acht genomen wordt. Het opnemen van de gesprekken gebeurd volgens de gedragsregels van de College Bescherming Persoonsgegevens. Binnen Medisch Centrum de Poort gelden strenge regels voor het opnieuw afluisteren van gesprekken. Deze zijn vastgelegd in een protocol. Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de praktijkmanager; J. Suijkerbuijk.

Privacy

Medisch Centrum de Poort hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van de website.

De persoonlijke gegevens die u verstrekt om informatie te ontvangen worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of de reactie en daarna vernietigd. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Meer informatie vindt u in onder kopje privacyreglement