Ouderenzorg

Kernteam Ouderenzorg: van links naar rechts wijkverpleegkundige Inge Suijkerbuijk, casemanager Mirjam van Reijen, Janet Meesters doktersassistente, Carien Segers praktijkverpleegkundige Ouderenzorg/ Somatiek.

Het zorgprogramma Vroegtijdig Kwetsbare Ouderenzorg is ontwikkeld om de oudere zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen op verantwoorde wijze, met behoud van ervaren kwaliteit van leven.

De zorgverleners van het centrum hebben een multidisciplinaire visie op het gebied van ouderenzorg en stemmen hier hun gezamenlijke werkwijze op af. Iedere zorgverlener voegt daar vanuit de eigen deskundigheid iets aan toe.

Meerwaarde voor de patient.

  • Het vroegtijdig signaleren van kwetsbaarheid.
  • Het vormen en coördineren van een samenhangend hulpverlenings- en zorgaanbod voor
  • kwetsbare ouderen op het gebied van welzijn, wonen, zorg en behandeling, waarbij expliciete
  • aandacht is voor de regiefunctie van de huisarts.
  • Het leveren van een bijdrage aan het zelfmanagement en het versterken van bestaande
  • steunsystemen.
  • Het voorkomen van (herhaaldelijk) bezoek aan en/of (tijdelijke) opname in het ziekenhuis

Meerwaarde voor de zorg

Het gestructureerd met elkaar samenwerken in zorgprogramma’s is in toenemende mate van belang. In dit zorgprogramma vindt samenwerking plaats tussen huisartsen, apotheker, wijkverpleegkundigen, casemanagers dementie, Specialist Ouderenzorg en andere belanghebbende zorgverleners.
Het zorgprogramma vergroot de kwaliteit van onze zorg, door een meer gestructureerde afstemming en ondersteuning op maat voor de patiënt en zijn naasten.