Onze laatste wandelvierdaagse!

Voor de 10e en helaas laatste keer nodigen wij u uit om samen met ons mee te lopen met de wandelvierdaagse. 

We hebben met veel plezier de afgelopen 10 jaar meegelopen als stimulans voor onze omgeving om te bewegen.

Stichting de Poort heeft naast dit initiatief met veel plezier en voldoening vele projecten mogen oppakken zoals het project vroegtijdig signaleren van kwetbare ouderen, integrale samenwerking palliatieve zorg en de ondersteuner jeugd. De projecten gaven veel inzicht waardoor we de zorg beter konden afstemmen en zijn gedeeld binnen en buiten de regio.

De zorgverzekeraars hebben besloten om nieuwe initiatieven en projecten in de wijk regionaal onder te brengen bij de Zorggroep West Brabant, een overkoepelende organisatie voor alle huisartsen in de regio Bergen op Zoom- Roosendaal.

Wij danken alle patiënten en omwonenden voor hun deelname afgelopen 10 jaar!