Incontinentie

Medisch Centrum de Poort biedt een zorgprogramma aan voor mensen met incontinentieproblemen. Uit onderzoek blijkt dat incontinentie een veelvoorkomend probleem is, één op de 20 Nederlanders heeft last van incontinentieproblemen. Afgelopen jaren is er veel onderzoek verricht op dit gebied. Nieuwe inzichten en behandelmethodes kunnen helpen de klachten te verminderen.

De zorgverleners van het centrum hebben een multidisciplinaire visie op het gebied van incontinentiezorg en stemmen hier hun gezamenlijke werkwijze op af. Iedere zorgverlener voegt daar vanuit de eigen deskundigheid iets aan toe.

Meerwaarde voor de patiënt

Het zorgprogramma incontinentie draagt de volgende doelstellingen uit:
• Vroegtijdige opsporing, juiste behandeling, voorlichting en ondersteuning op het gebied van incontinentieproblemen
• Bespreekbaar maken van dit veelvoorkomend probleem
• Mogelijke behandelmogelijkheden toepassen zoals bekkenfysiotherapie, aanpassing medicatie en oefeningen
• De kwaliteit van leven van te verbeteren

Binnen dit zorgprogramma werken we middels speciale gestandaardiseerde en gevalideerde vragenlijsten, hiermee wordt duidelijk in welke mate er ondersteuning gewenst is.

Voor meer informatie over incontinentie verwijzen wij u naar de Thuisarts.nl


Meerwaarde voor de zorg
Het gestructureerd met elkaar samenwerken in zorgprogramma’s is in toenemende mate van belang. In het zorgprogramma Incontinentie vindt samenwerking plaats tussen huisartsen, doktersassistentes, apotheker en bekkenfysiotherapeuten.
Het zorgprogramma vergroot de kwaliteit van onze zorg, door een meer systematische afstemming en ondersteuning gericht op de patiënt.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op onderstaande websites.
http://verborgenvrouwenleed.nl/
https://bekkenbodemonline.nl/
Of de app:
https://itunes.apple.com/nl/app/bekkenbodem/id498857306
https://play.google.com/store/apps/details?id=mobowski.bekkenbodem&hl=nl

Voor meer informatie, vragen en aanmelding kunt u contact opnemen met uw huisarts.