Toestemming elektronisch delen medische gegevens

Om ervoor te zorgen dat u ’s avonds, ‘s nachts en in het weekend ook de beste zorg krijgt, is het belangrijk dat de dienstdoende huisarts op de huisartsenpost uw belangrijkste medische gegevens kan bekijken. Ook is het van belang dat de huisarts of de apotheker, via een beveiligd netwerk, kan controleren welke medicijnen u gebruikt.
Om uw gegevens in te kunnen zien op de huisartsenpost of bij de apotheek moet u toestemming geven. Indien u geen toestemming verleent of het formulier niet invult kan de dienstdoende huisarts niet meer bij uw medische gegevens en de apotheker niet meer uw medicatie inzien. Dit kan leiden tot vervelende situaties.
Onderstaand vindt u de site met informatie en het toestemmingsformulier. Hierop kunt u invullen of u (en eventueel andere gezinsleden) toestemming geeft voor het raadplegen van deze belangrijke medische en medicatie gegevens.

https://www.volgjezorg.nl/toestemming

Download het toestemmingsformulier

Heeft u nog vragen? Wilt u meer informatie? Ga dan naar de site: http://www.volgjezorg.nl  voor verdere uitleg.
U kunt op de volgende manieren het formulier volledig ingevuld retour zenden:
Afgeven: In de brievenbussen apotheek of huisartsen
Antwoordnummer: Medisch Centrum de Poort, Antwoordnummer 839
Digitaal: www.vzvz.nl/page/Zorgconsument/Toestemming
Met vriendelijke groet,
Huisartsen,
B.J. Behets – P.A.J. Beysens – B.J. Molleman – G.I.M. de Mul – W.A.G. Hardeman – P.H.J.M. Vos
Apotheker,
H.C.M. Huysmans