Hart- en Vaatziekten

Medisch Centrum de Poort biedt een zorgprogramma aan voor mensen met Hart- en Vaatziekten. De zorgverleners van het gezondheidscentrum hebben een multidisciplinaire visie ontwikkeld op zorg bij Hart- en Vaatziekten en hier een gezamenlijke werkwijze over afgesproken. Iedere hulpverlener voegt daar vanuit de eigen deskundigheid iets aan toe.
Meerwaarde voor de patiënt
Het zorgprogramma voor Hart en Vaatziekten heeft de volgende doelstellingen:
• Streefwaarden, of uiterst haalbare waarden bereiken; door het opstellen van een Cardiovasculair Risico Profiel
• Complicaties te voorkomen of uit te stellen
• Ziekte inzicht, zelfmanagement en therapietrouw te bevorderen
• De kwaliteit van leven te verbeteren
Niet alle mensen met Hart- en Vaatziekten zijn als zodanig bekend bij de hulpverlening. Er is sprake van onderdiagnose en hierdoor ook van onderbehandeling. Binnen een zorgprogramma kunnen we, door middel van gerichte controles en een oproepsysteem, sneller patiënten met Hart- en Vaatziekten opsporen. Deelnemers aan het zorgprogramma worden waar mogelijk getraind en begeleid, ter versterking van hun conditie en zelfredzaamheid.

Voor meer informatie over Hart- en Vaatziekten verwijzen wij u naar de website:https://www.thuisarts.nl/risico-hart-en-vaatziekten-verlagen

Meerwaarde voor de zorg
Het gestructureerd met elkaar samenwerken in zorgprogramma’s is in toenemende mate van belang. Dat geldt zowel voor de eerste lijn (huisartsen en aanpalende disciplines) als voor de tweede lijn (ziekenhuizen). In het zorgprogramma voor Hart- en Vaatziekten vindt samenwerking plaats tussen huisartsen, praktijkondersteuners Somatiek, apotheker, diëtisten, fysiotherapeuten.
Het zorgprogramma vergroot de kwaliteit van onze zorg. Door een meer systematische controle, maar ook door patiënten te leren om hun aandoening en de gevolgen daarvan beter te leren onderkennen en ‘onder de knie te krijgen’.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met uw huisarts.