GGZ- zorg op 1 lijn

Medisch Centrum de Poort biedt een zorgprogramma aan voor mensen met geestelijke problematiek zoals depressie, angsten en gespannenheid, en is voornamelijk gericht op volwassen en ouderen.
De zorgverleners van het centrum hebben een multidisciplinaire visie op het gebied van GGZ zorg en stemmen hun gezamenlijke werkwijze hierop af. Iedere zorgverlener voegt daar vanuit de eigen deskundigheid iets aan toe. Het uitgangspunt is dat de patiënten binnen ons centrum terecht kunnen voor GGZ-zorg.

Meerwaarde voor de patiënt

Het zorgprogramma voor 1e lijns GGZ- zorg heeft de volgende doelstellingen geformuleerd:
• Juiste zorg op het gebied van Geestelijke Gezondheidszorg multidisciplinair afgestemd op de patiënt
• Bevorderen van inzicht, zelfmanagement en eventuele therapietrouw
• De kwaliteit van leven van te verbeteren

Binnen dit zorgprogramma werken we middels speciale, gestandaardiseerde en gevalideerde lijsten en protocollen, hiermee wordt duidelijk in welke mate er ondersteuning gewenst is.

Voor meer informatie over depressie, angstgevoelens en gespannenheid verwijzen wij u naar de site https://www.thuisarts.nl/hulp-bij-psychische-klachten-bij-volwassenen


Meerwaarde voor de zorg
Het gestructureerd met elkaar samenwerken in zorgprogramma’s is in toenemende mate van belang. In het zorgprogramma GGZ zorg op 1 lijn vindt samenwerking plaats tussen huisartsen, praktijkondersteuners GGZ, apotheker, GZ psycholoog, fysiotherapeuten en psychiater.
Het zorgprogramma vergroot de kwaliteit van onze zorg. Door een meer systematische controle en afstemming, maar ook door bevordering van inzicht, zelfmanagement en eventuele therapietrouw.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met uw huisarts.