Diabetes Mellitus

Medisch Centrum de Poort biedt een zorgprogramma aan voor mensen met diabetes (suikerziekte). De hulpverleners van het gezondheidscentrum hebben een multidisciplinaire visie ontwikkeld op diabeteszorg en hier een gezamenlijke werkwijze over afgesproken. Iedere hulpverlener voegt daar vanuit de eigen deskundigheid iets aan toe.
Meerwaarde voor de patiënt

Het zorgprogramma voor diabetes heeft de volgende doelstellingen:
• Streefwaarden, of uiterst haalbare waarden voor glucose, lipiden en bloeddruk te bereiken
• Complicaties te voorkomen of uit te stellen
• Ziekte inzicht, zelfmanagement en therapietrouw te bevorderen
• De kwaliteit van leven van de diabetespatiënt te verbeteren

Niet alle mensen met diabetes zijn als zodanig bekend bij de hulpverlening. Er is sprake van onderdiagnose en hierdoor ook van onderbehandeling. Binnen een zorgprogramma kunnen we, door middel van gerichte controles en een oproepsysteem, sneller patiënten met diabetes opsporen. Diabetespatiënten worden waar mogelijk getraind en begeleid, ter versterking van hun conditie en zelfredzaamheid.
Voor meer informatie over het ziektebeeld Diabetes Mellitus verwijzen wij u naar de site Diabetes type 2 | Thuisarts .
Meerwaarde voor de zorg
Het gestructureerd met elkaar samenwerken in zorgprogramma’s is in toenemende mate van belang. Dat geldt zowel voor de eerste lijn (huisartsen en aanpalende disciplines) als voor de tweede lijn (ziekenhuizen). In het zorgprogramma voor Diabetes vindt samenwerking plaats tussen huisartsen, praktijkondersteuners Somatiek, apotheker, diëtisten, fysiotherapeuten.
Het zorgprogramma vergroot de kwaliteit van onze zorg. Door een meer systematische controle, maar ook door patiënten te leren om hun aandoening en de gevolgen daarvan beter te leren onderkennen en ‘onder de knie te krijgen’.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met uw huisarts.