Cort Heyligers-kazerne

De geschiedenis van de kazerne

De Cort Heyligerskazerne is een voormalige grensbataljonskazerne en stamt uit 1939. Onder de dreiging van de tweede wereldoorlog werd de kazerne gebouwd door de toenmalige Ministerie van Oorlog.

De kazerne deed achtereenvolgens dienst als, bataljon van het 3e Regiment Infanterie, als opleidingsdepot van de Indië-Bataljons van hetzelfde regiment, als Militair Rijopleidingscentrum en als tijdelijk onderkomen van de commando’s. De kazerne is vernoemd naar dhr. Gijsbertus Marinus Cort-Heyligers (1770-1849).

Om het militaire verleden van Bergen op Zoom niet verloren te laten gaan, worden een aantal karakteristieke gebouwen in zijn oorspronkelijke staat behouden. Ze zijn aangekocht door Wonen West Brabant, ze worden verbouwd tot een medisch centrum en appartementen.

Andere dienstverlening in de kazerne

Logopedie

H.Bruning-Borghstijn & E. Nouwen
Jan Borghoutsplein 2

Podologie

M. Companje
Jan Borghoutsplein 2

Huid- en Oedeempraktijk Schouten

SHL

Diagnostisch steunpunt
Jan Borghoutsplein 55

Podologie

I. Vossen-Slenders
0164 – 630054

Fysiotherapie

Van Lammeren
Jan Borghoutsplein 53