Astma/ COPD

Ons Medisch Centrum biedt een zorgprogramma aan voor mensen met Astma/COPD. De huisartsen hebben samen met de apotheker, praktijkondersteuners Somatiek, fysiotherapeuten en diëtisten een multidisciplinaire visie ontwikkeld op het gebied van Astma/COPD-zorg. Hier is een gezamenlijke werkwijze over afgesproken. Iedere hulpverlener voegt daar vanuit de eigen deskundigheid iets aan toe.
Meerwaarde voor de patiënt
Patiënten in ons zorgprogramma voor Astma/ COPD:
• Voelen zich meetbaar prettiger
• Zijn zich meer bewust en maken beter gebruik van hun mogelijkheden (respectievelijk kunnen beter met hun beperkingen omgaan)
• Worden waar mogelijk getraind en begeleid, ter versterking van hun conditie en zelfredzaamheid
• Gaan meetbaar minder snel achteruit en/of hebben minder last van terugval

Niet alle mensen met Astma/COPD zijn als zodanig bekend bij de hulpverlening. Binnen het zorgprogramma kunnen we, door middel van gerichte controles en een oproepsysteem, sneller patiënten opsporen en vervolgens beter behandelen.

Voor meer informatie over het ziektebeeld Astma-/ COPD verwijzen wij u naar thuisarts.nl.
Meerwaarde voor de zorg
Het gestructureerd met elkaar samenwerken in zorgprogramma’s is in toenemende mate van belang. In het zorgprogramma voor Astma/ COPD vindt samenwerking plaats tussen huisartsen, apotheker, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten en diëtisten.

Het zorgprogramma voor mensen met Astma/COPD vergroot de kwaliteit van onze zorg door een meer systematische controle, maar ook door patiënten te leren om hun aandoening en de gevolgen daarvan beter te onderkennen en ‘onder de knie te krijgen’.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met uw huisarts.