Hierbij volgt belangrijke informatie over het coronavirus

Aangepaste bereikbaarheid en beschikbaarheid:
In verband met het coronavirus zijn wij genoodzaakt het beleid van de praktijk aan te passen. Spreekuur contacten zijn voor noodzakelijke klachten.
Reguliere spreekuren, zoals voor hoge bloeddruk, diabetes en lang bestaande klachten worden nu niet verricht, behalve bij een dringende noodzaak.

Met deze maatregelen proberen wij de verdere verspreiding van het virus te voorkomen en onze diensten beschikbaar te houden voor de patiënten die de zorg het hardst nodig hebben.

Spreekuurcontacten:
We hebben een beperkt spreekuur voor mensen met dringende medisch klachten. U krijgt hiervoor instructies van de assistente of huisarts. Houd er rekening mee dat de huisarts een beschermend pak en mondkapje draagt.

Update over het coronavirus:
Alle patiënten met koorts (38 graden Celsius of hoger) én hoesten of kortademigheid worden als mogelijk verdacht beschouwd.
Blijf bij deze klachten thuis, ziek uit en voorkom dat u anderen besmet. Houd afstand tot andere mensen. Een dag nadat uw klachten volledig voorbij zijn, bent u niet meer besmettelijk.
U hoeft de huisarts niet te bellen. Neem alleen telefonisch contact op als uw klachten verergeren én u dringende medische hulp nodig heeft.

Belangrijke informatie voor kwetsbare patiënten:
Alle maatregelen zijn vanaf nu gericht op het beschermen van oudere en kwetsbare personen, zij hebben een hoog risico op een ernstig beloop van het Coronavirus.
Deze kwetsbare personen moeten de huisarts bellen bij koorts, een koortsig gevoel en/of benauwdheidsklachten.

Testen:
Er wordt niet getest op Corona, uitgezonderd bij opname in het ziekenhuis of instelling.
Zorgpersoneel met klachten kunnen contact opnemen met de eigen werkgever, zij maken zelf afspraken met laboratoria over testmogelijkheden.

Houd er rekening mee dat de wachttijden aan de telefoon bij de huisarts en huisartsenpost momenteel langer zijn dan u gewend bent.

Meer informatie:
thuisarts.nl en rivm.nl

(update 17-04-2020)